Vyplněním tohoto formuláře nám sdělíte vaše požadavky, které dále telefonicky nebo osobně upřesníme. Podle těchto údajů
pro Vás navrhneme termín odevzdání a vytvoříme cenovou nabídku, kterou zašleme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
1\ Počet obrázků exteriér
interiér
urbanismus
zákres do fotografie
prům. design
jiný typ
2\ Termín dodání
Uveďte, prosím, nejzazší termín, do kterého vizualizace potřebujete. Tato informace je pro nás orientační, na přesném termínu se domluvíme podle našich možností.
3\ Výstupní formát
1280 x 1024 px - vhodné pro prezentaci na internet nebo projekci
2480 x 1754 px - vhodné univerzálně pro většinu výstupů (vč. tisku do formátu A3)
3508 x 2480 px - vhodné pro DTP tisk (časopis, kniha) na formát A4/300 DPI
 x jiné rozlišení (v pixelech)
  Pozn.: Formát se může lišit podle zvoleného poměru stran
4\ Typ vizualizace
obrysová obrysová (hrany a stíny bez textur)
 • vhodná pro hmotové koncepty, soutěže
obrysová barevná obrysová - barevná (hrany, stíny, barvy)
 • vhodná pro urbanismus, koncepty, soutěže
 • barvy mohou vyjadřovat jednotlivé funkce
zjednodušená zjednodušená (stíny, materiály, bez stafáže a okolí)
 • ideální pro kontrolu materiálového řešení, soutěže, prezentace
 • zaměřeno na navrhovaný objekt, pozadí abstraktní nebo bílé
realistická realistická (stíny, materiály, stafáž, okolí)
 • vhodné pro náročné klienty, soutěže
 • vysoká úroveň detailů, kontext (tyto požadavky prosím sdělte)
zákres do fotografie zákres do fotografie (vyčištění fotografie, stafáž)
 • vhodné pro náročné klienty, soutěže
 • vysoká vypovídací schopnost, kontext
kolážová kolážová (stíny, materiály, fotografie, stafáž)
 • vhodné pro náročné klienty, soutěže
 • detailová konzistence (méně detailů)
 • abstraktnější pojetí realistické vizualizace
 • prostor pro výtvarné usměrnění, nálada
specifická specifická
 • výše neuvedený typ vizualizace
 • navrhneme jedinečný styl, který bude nejlépe vyhovovat potřebám prezentace Vašeho projektu
animace animace
 • virtuální prohlídka Vašeho návrhu podpořená dynamickým střihem, doprovodnou hudbou, příp. komentářem
 • efektní doplnění Vaší prezentace např. na web nebo pro data-projekci
5\ Tvůrčí proces
otevřený - během spolupráce na vizualizacích budete dotvářet design, proces bude zahrnovat změny v návrhu, popř. materiálové varianty, apod. Rozsah změn bude upřesněn
uzavřený - zobrazení koncové varianty beze změn v návrhu
6\ Dodání vlastního 3D modelu
nemáme vlastní 3D model (vytvoření je součástí zakázky)
3D model vytvořený v 3DS MAX/VIZ
3D model vytvořený v jiném programu
7\ Podklady Abychom mohli vyhovět Vašim požadavkům, potřebujeme od Vás veškeré informace, na jejichž základě budeme schopni vizualizace vytvořit. Pošlete nám, prosím, následující podklady nejlépe v digitální podobě. Data, prosím, sbalte do jednoho komprimovaného souboru (zip, rar), limit pro tento soubor je 10MB. V případě, že budete potřebovat odeslat větší soubor, nabídneme Vám prostor na našem serveru.
 • stavební dokumentace - DWG výkresy (půdorysy, řezy, pohledy, skici...) do půdorysu zaneste i umístění a směr kamer(y). (příklad)
 • naskenované skici (podklad pro digitalizaci)
 • fotografie (pro pozadí vizualizace, zákres, pro představu o okolí)
 • použité materiály (popis, odkazy na web, fotografie, vzorník RAL...)
 • další upřesňující podklady
8\ Předání
formou stažení z našeho serveru (rychlé, ekologicky i ekonomicky šetrné)
na nosiči CD-ROM nebo DVD
tištěná média
9\ Poznámky Pokud potřebujete upřesnit nebo doplnit některé informace, neváhejte nám je sdělit.
10\ Kontakt
firma, jméno
kontaktní osoba, která bude odpovědná za podávání informací, které nenalezneme v dokumentaci
e-mailová adresa, na kterou má být zaslána cenová nabídka
telefon

Na základě Vašich požadavků, uvedených v tomto formuláři a upřesněných další domluvou, Vám vypracujeme cenovou kalkulaci - návrh smlouvy o dílo. Po jejím odsouhlasení Vám bude vystavena zálohová faktura na poměrnou část a po dokončení vizualizací Vám bude vystavena zúčtovací faktura se smluvenou částkou. Jsme plátci DPH.

Součástí každé zakázky jsou konzultace a náhledy před výsledným renderingem, které Vám zašleme a Vy budete mít možnost se ke zpracování vyjádřit. Například po vytvoření 3d modelu Vám zašleme náhled snímku bez materiálů, do kterého budete moci zanést pouze viditelné použití jednotlivých povrchů a materiálů. Další náhled Vám zašleme již s materiály pro kontrolu před výsledným renderingem. Po zapracování Vašich připomínek proběhne rendering a retuše snímku. Tyto operace jsou jedinečné, dojde-li tedy ke zpětné změně stavu před těmito fázemi, je nutné je znovu opakovat. Mějte toto, prosím, na paměti, aby tak nedocházelo k prodlužování dodací doby a navyšování ceny. Komunikace probíhá prostřednictvím našeho klientského fóra, jež vám zpřístupníme po odsouhlasení cenové nabídky a uzavření smlouvy.